PROIZVODNI PROGRAM

Dnevno-noćni trezori

Dnevno - noćni trezor je namenjen ovlašćenim strankama poslovnih banaka. 

Poslovne stranke imaju uvjek dostup do dnevno-noćnog trezora i u njega vrše ubacivanje novaca 
u zaštitnim sigurnosnim kesama.
Izrada: mehanička ili elektronska.