PROIZVODNI PROGRAM

Metalni nameštaj

Sastavljajo grupe proizvoda, koja vsaka na svoji način korisniku omogučava bolju sređenost – neovisno od toga dali razgovaramo o sređenom gradivu koje se formira u poslovnem životu, pravnom prometu ili se radi samo o sređenoj garderobi.

Namenski proizvodi – za najbolju korisnost.