Grupa PRIMAT


PRIMAT d.d. je deo grupe  PRIMAT, koja uključuje još sledeća aktivna društva:

•  PRIMAT SISTEMI, upravljanje naložb, trgovina in storitve  d.o.o., Maribor  
   Krovno društvo, koje vrši usluge na področju finansija i računovodstva,
   kadrovsku delatnost, IT usluge za PRIMAT d.d.  

•  PRIMAT Sarajevo, d.o.o., Sarajevo,  BIH
   Trgovinsko društvo, koje vrši prodaju proizvoda PRIMAT na tržištu BIH

•  PRIMAT BG  d.o.o., Beograd, Srbija
   Trgovinsko društvo, koje vrši prodaju proizvoda  PRIMAT na tržištu Srbije

•  PRIMAT Oprema d.o.o. Baljevac, Srbija
   Proizvodno društvo, koje je proizvodno vezano na program sigurnosne opreme PRIMAT d.d.

Delovanje svih društva u Grupi PRIMAT se vrši u skladu:
* sa lokalnom zakonodajom
* sa ugovorima o poslovni saradnji sa  PRIMATom d.d.
* sa ostalim dokumentima, koji su predmet pojedinačnog područja u  PRIMAT d.d. 

Za svako društvo u grupi važi, da je samostalno društvo sa izrađenim poslovnim nacrtom
i vlastito bilanco poslovanja.