Pitanja i odgovori

Show all / Hide all

fold faq

1) Kako je sa unosom proizvoda u prostorije?

Unos u prostor je predmet posebne ponude.

Prodajne cene PRIMAT-a su formirane na paritetu fco skladište prodavca. Za ponudu prevoza i unosa proizvoda u prostor potreban je dogovor pre narudžbe sa predstavnikom Primata.

fold faq

2) Dali se može proizvod dobiti u različitim bojama?

Uopšteno su proizvodi Primatovog prodajnog programa standardno bojeni u svetlo sivoj boji po RAL 7035.

Boja je vrlo popularna jer se lahko može kombinovati sa mnogim bojama koje već imamo u prostoru.

fold faq

3) Zašto se odlučujemo za kupovinu kase u kući?

Verovatno je glavni razlog taj, da je kasa kod kuće uvek na raspolaganju. Iz nje možemo uzimati i u njoj možemo čuvati stvari bilo kada to želimo,  u svakom dnevnom i u svakom noćnom vremenu. Mogućnost korišćenja odmah je sigurno najveća prednost kod vlastitog novca i kod nakita.
Sređeno čuvanje dokumenata, pasoša, potvrda o državljanstvu, ugovora o kupovini ili prodaji nekretnina, odluka o nasledstvu, polise osiguravanja je sledeća prednost kase kod kuće.
Ljudi se za kasu kod kuće odlučuju zbog čuvanja stvari koje u bančnom trezoru nije moguće držati:  vatrenog oružja, prijavljenog ili neprijavljenog, koji banka ne prima na čuvanje, držanje kase kod kuće preporučuje i policija.
Pogotovo to je glavni razlog zašto se ljudi odlučuju za vlastitu kasu, diskretnost. Kod uzimanja stvari iz vlastite kase  nije se potrebno nikome identifikovati, prijavljivati, najavljivati i slično.

U cilju, da bi ljudima olakšali izbor kase,  u Primatu smo već pre par godina izdali prospektnu brošuru SAVETI ZA IZBOR KASE, sa kojom korisniku precizno savetujemo, šta je potrebno uzeti u obazir, tako da će proizvod dugoročno služiti svojoj nameni. Gledaj SAVETI ZA IZBOR KASE

fold faq

4) Kako su kase zaštićene protiv provale?

Nama svima je jasno, da prevoz 50 kilograma krompira možemo izvršiti sa sopstvenim vozilom. Za 500 kilograma trebamo veće vozilo, za 5000 kilograma kamion i za 25 tona šleper. Jasno je i obrnuto, da 25 tona ne možemo voziti sa sopstvenim vozilom.

Takva pravila važe i u Evropskom prostoru i kod kasa. Prvo se kase razvrstavaju na takozvano nisko sigurnosno i visoko sigurnosno područje.

Kase  iz nisko sigurnosnog područja uobičajno nisu izrađene prema kontrolisanom postupku, nisu ispitane i certifikovane,  pa su jeftine.

Bilo bi iluzorno očekivati, da je u kasi koja se kupi za manje od 100 EUR, moguće bezbedno čuvati stvari visokih vrednosti, ili vrednosti koje su za korisnike neprocenljive.

Visoko sigurnosno područje je podeljeno prema evropskom i slovenačkom standardu na 13 sigurnosnih razreda. Kase nižih razreda, počinju sa razrednom I  upotrebljavaju se  u domaćinstvima, trezorske prostorije razreda XIII  su namenjene nacionalnim trezorima ili trezorima velikih banaka.

I najlošija kasa iz visoko sigurnosnog područja je uobičajno izrađena u dvostranoj izradi sa  oklopnim materijalima, sa masivnim vratima sa jakim klipovima i dobrim bravama. Takve kase su teške minimalno 100 kilograma, moraju biti pričvrščene u pod ili za zid, ili su pričvršene na koji drugi način. Takve kase su ispitane, certifikovane, njihova proizvodnja je nadgledana i ove kase nude srazmerno dobru otpornost prema provali i prema požaru.

U Evropi i u Sloveniji je svaki sigurnosni razred ojačan sa takozvanim Najvećim sigurnosnim opterećenjem, što znači, da osiguravajuće kuće osiguraju čuvane stvari, koje držimo u kasi, do određene visine, koja veži za kasu u svakom sigurnosnom razredu.

Određivanje najvećih sigurnosnih opterećenja je iskazana u dokumentu Minimalni uslovi i preporuke za sklapanje protivlomnih osiguranja, koji u Sloveniji izdaje Slovenačko osiguravajuće udruženje. Največi sigurnosni razredi su određeni za kasu, koja nema povezivanje sa dojavnom napravom i za kase koje su povezane sa dojavnom  napravom.
Važi pravilo, da su najveća sigurnosna opterećenja namenjena za kase, koje su povezane sa dojavnom napravom- alarmom.

KAKO ODABRATI KASU?
U cilju, da bi ljudima olakšali izbor kase, mi smo  u Primatu već pre par godina izdali prospektnu brošuru SAVETI ZA IZBOR KASE, sa kojom korisniku precizno savetujemo, šta je potrebno uzeti u obzir, tako da će proizvod dugoročno služiti svojoj nameni. Gledaj SAVETI ZA IZBOR KASE

fold faq

5) Koje brave su sigurnije - mehaničke ili elektronske?

Sve vrste brava - mehaničke ili elektronske su jednako sigurne. Razlikuju se u načinu zaključavanja brava odnosno unosa šifre otvaranja:

- mehanička ključna brava: zaključava se pomoću ključa

- mehanička kombinacijska brava: šifra se izabere sa okretanjem točkića kombinacijske brave

- elektronska kombinacijska brava: šifra se unosi preko tastature

Elektronske kombinacijske brave nude i dodatne opcije: vremensko zakašnjenje otvaranja, tihi alarm, menadžer šifru, suključarstvo.

fold faq

6) Kako da odaberem kasu?

Izdali smo brošuru SAVETI ZA IZBOR KASE u kojoj korisniku savetujemo šta je potrebno uzeti u obazir kod izbora kase. Pozivamo vas, da savete  pročitate.

fold faq

7) Dali se mora kasa pričvrstiti u pod ili na zid?

Kasa se može pričvrstiti u pod ili na zid. Svaka kasa ima već standardno pripremljen otvor u dnu kase, koji omogućava ankerisanje u pod sa sidrenim vikom M16x140. Kada kasu nije moguče ankerisati u pod, možemo je ankerisati u zid kroz otvor u leđima kase.

fold faq

8) Šta znači evropski standard EN 1143-1 odnosno slovenački standard EN 1143-1?

Evropski standard EN 1143-1 definiše zahteve, klasifikaciju i metode testiranja protivprovalne otpornosti za sigurnosne jedinice koje služe za čuvanje (kase, trezorska vrata, trezorske prostorije).

Slovenački standard SIST 1143-1 odgovara zahtevima evropskog standarda EN 1143-1.

fold faq

9) Dali su arhivski ormari model AO vatrootporni?

Arhivske ormane model AO ne možemo deklarisati kao vatrootporne.

Ormani su metalne - jednostruke izrade i nude samo osnovnu zaštitu od požara. Ali zato imamo u prodajnom programu različite modele vatrootpornih ormana serije VO-A i Varprim.

fold faq

10) Kakva je razlika između ormana serije VO-A i serije VARPRIM?

a)  Ormani serije VO-A su protivpožarni ormani.
Ormani serije VO-A su dvoslojne izvedbe, izrađeni od visokokvalitetnog lima. Prostor  između stena ispunjen je lakim mineralnim punilom po DIN 4102. Pripira između vrata i kučišta opremljena je sa izolacionim trakom protiv požara.

b)  Ormani serije Varprim su jače konstrukcije i imaju deklariranu protivprovalnu otpornost. Atestirane i certifikovane su po evropskom od. slovenačkom standardu EN 14450-S1.

fold faq

11) REGALI - kakva je razlika između početnog i nastavnog regala?

Početni regal stoji na početku niza od više regala ili samostalno i ima uvek dve stranice.

Nastavni regal se uvek vezuje na prethodni (početni ili nastavni) i ne može stajati samostalno jer ima samo jednu stranicu.

Primer: u jednom nizu stoji 5 međusobno vezanih regala. Prvi regal je početni, svi ostali su nastavni. Potrebno je naručiti: 1 kom. početni regal + 4 kom. nastavni regal