PROIZVODNI PROGRAM

Pametni garderobni ormani PRIMAT
Serija PGO

Inovativni pametni garderobni ormani PRIMAT Serija PGO


Sa kombinacijom moderne tehnologije i klasične garderobe razvili smo sistem
pametne garderobe, što znači novi pristup upravljanju garderobom.

Za otključanje ormana potrebno je samo približiti RFID karticu čitaću, a istovremeno sistem zapisuje sve događaje na određenom ormaru i time poveća sigurnost i kontrolu.

Moguće je koristiti  postojeće korisničke kartice koje se koriste za kontrolu
prisustva ili identifikaciju stranaka.
Osim otključavanja sa beskontaktnom karticom, moguće je kao medij za otključavanje
koristiti i elektronski ključ ili elektronsku narukvicu.

Područje upotrebe


Gde god želite da obezbedite lako i efikasno upravljanje garderobom,
pametni ormani serije PGO su pravo rešenje.

Bilo da se radi o garderobama zaposlenih, o školama, univerzitetima,
bolnicama ili kada se radi o čisto komercijalnoj upotrebi na drugim lokacijama,
kao što su sportski objekti, bioskopske dvorane, pozorišta, termalna kupališta - sa našim rešenjem
vaši če saradnici moći sigurno čuvati svoju garderobu za vreme radnog procesa
ili čete na primer omogućiti čuvanje garderobe svojim klijentima prilikom
 posete fitnesa, hotelskog bazena, tokom posete biblioteke ili školskih časova.

Sistem pametnih garderobnih ormana Serija PGO


Svaki orman ima elektronsku bravu, koja je priključena na upravljačku jedinicu,
što omogućava rad i kontrolu celog procesa.
Upravljačka jedinica je povezana preko internet mreže sa kompjuterom
administratora / receptora / kadrovske službe, koja kontroliše odnosno omogućava kontrolu nad
kompletnim delovanjem.
Administrator koristi jednostavnu aplikacije za kontrolu, koja je instalirana na korisničkom serveru i time potpuno kontroliše rad sistema.
Pre prve upotrebe, administrator izdaje korisniku karticu i određuje period upotrebe i broj ormana.
Sa time je garderoba spremna za upotrebu.

Način upotrebe pametnih garderobnih ormana Serija PGO


Upotreba je vrlo jednostavna - korisnik stavlja karticu na čitač, koji obično stoji na čelu većeg broja ormana
i vrata njegovog ormana će se automatski otvoriti.
Zaključavanje nije potrebno, dovoljno je da se vrata ormara  zatvore i  ormarić je automatski zaključan.

Vrata garderobnog ormana se otvore približavanjem kartice jedinici za očitanje.

Upravljanje sa sistemom pametnih garderobnih ormana Serija PGO


Administrator prati rad sistema i izvršava zadatke izdavanja kartice putem računara i  softverske aplikacije koja je instalirana na serveru korisnika.
Pored redovnog izdavanja kartica i identifikacije korisnika, sistem takođe dozvoljava pripremu generalne kartice koja otključava sve ormane (u slučaju gubitka kartice, tokom čišćenja, servisa).  Administrator ima uvek precizne podatke o korištenju svakog ormana i njegovog statusa.
U slučaju nasilnog otvaranja aktivira se alarm.
Elektronski sistem zaključavanja garderobnih ormana karakteriše jednostavnost upotrebe, smanjuju se troškovi (više nema troškova zamene brava zbog izgubljenih ključeva), nudi mogućnost provere broja praznih ormana, ima alarm u slučaju provale i nudi izradu izveštaja o događajima i statusu ormara: tačne informacije o otvaranju i zatvaranju svakog ormara.

Priprema na prvu upotrebu pametnih garderobnih ormana Serija PGO


1. Instaliranje i povezivanje garderobnih ormara na dogovoreno mesto izvodi se brzo,
     po pravilu u jednom danu. Istog dana, garderoba je spremna za upotrebu.

2. Pre prve upotrebe, administrator dodeljuje karticu korisniku preko čitača (može takođe biti elektronski ključ ili narukvica)
     i odredi koji će se ormar otvoriti. Takođe određuje vrijeme važenja kartice (1 dan, sedmica, godina, ...).

3. Garderobni ormar je time spreman, korisnik ga otvara približavanjem beskontaktne kartice jedinici za čitanje, koja se nalazi na istaknutoj    
     poziciji. Prikaže se  broj ormana i vrata se automatski otvaraju.

4. Ako je kartica istekla, orman se neće otvoriti, mora se kontaktirati administratora.

5. Takođe je moguće koristiti nekoliko kartica za otvaranje jednog kabineta, a jedna kartica može istovremeno otvoriti nekoliko ormara.

6. Za zaključavanje  dovoljno je vrata samo  zatvoriti i već su sigurno zaključana.

Opis proizvoda


Garderobni ormani su  varene metalne konstrukcije.
Na vratima su otvori za ventilaciju i prostor za etiketu.
U ormanu je polica i nosač za vešanje garderobe.

Zaključavanje: elektronska brava, otvaranje sa karticom.

Generalna kartica za otključavanje:
moguće je izdati karticu koja otključava sve ormane garderobe (u slučaju usluge, čišćenja, ...), njegova upotreba je sledljiva što sprečava mogućnost zloupotrebe.

Priključenje: za rad garderobne ormare potreban je električni priključak i povezivanje sa internetom.

Alarm:
u slučaju nasilnog otvaranja aktivira se upozorenje u aplikaciji.

Boje:
RAL 7035 svetlo siva; za vrata moguče je izabrati sledeče boje:

Dimenzije

       

Širina (mm)

400

800

1200

500

Dubina (mm)

500

500

500

500

Visina (mm)

1800

1800

1800

1800

Broj ormana

1

2

3

1

Model

PGO 40/1

PGO 40/2

PGO 40/3

PGO 50