PROIZVODNI PROGRAM

STARPRIM 1
ALPHA, BETA, GAMMA

MODEL: 1240/N-SM

Prikaz spoljne visine i okova

Primer unutrašnjeg rasporeda prostora

Merna skica ankerisanja u pod (Dno)

Ankerisanje u steno (Leđa)

Ključna brava Mauer 7111, sa dvobradim ključem (2x), stepen sigurnosti A, po EN 1300, dužina ključa 90mm

Podesiva ključna brava Mauer 70091, sa dvobradim ključem (2x), stepen sigurnosti A, po EN 1300, dužina ključa 90mm

Mehanička kombinacijska brava LAGARD 3330 - osnovni brojčanik, tri diska, 1 mio mogućih kombinacija, stepen sigurnosti A, po EN 1300

Mehanička kombinacijska brava LAGARD 3330 – brojčanik za sakriveno čitanje (dugme LaGard 1730), tri diska, 1 mio mogućih kombinacija, stepen sigurnosti A, po EN 1300

Elektronska kombinacijska brava CAWI PRIMOR 2000 L5,
Stepen sigurnosti B po EN 1300,
1 manager + 1 korisnik,
Vremensko zakašnjenje otvaranja 1-99 min.
Otvaralno okno 1-19 min.
Protiv manipulaciona prepreka
Kontrola statusa baterije
Baterija u ulaznoj jedinici,
6-mestni kod

Elektronska kombinacijska brava M-Locks 3520, stepen sigurnosti B, po EN 1300, 1 manager + 1 korisnik, vremensko zakašnjenje otvaranja 1-99 minut, otvaralno okno 1-15 minuta, napajanje preko baterije u ulaznoj jedinici, 6-mestni kod

Elektronska kombinacijska brava Code-combi B alu sa mehaničkom redudancom, stepen sigurnosti B, po EN 1300, 1 manager + 1 korisnik, saključarstvo, vremensko zakašnjenje otvaranja 0-99 minut, otvaralno okno 1-9 minuta, napajanje preko baterije v ulaznoj jedinici, 6-mestni kod

Trosmerni zaklepni mehanizam

Prikaz okovja

Ankerisanje u pod

Predpriprema za ankerisanje u steno

Izolirna traka u zazoru vrata

Podesive police

Unutrašnji trezor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­

  • Prostor između vrata i kućišta opremljen je izolacijskom trakom za zaštitu od požara, dima, plina i prašine.
  • Priprema za ankerisanje je serijski izvedena, tako da omogućava postavljanje senzora protiv trganja.
  • Šarke omogućavaju otvaranje vrata do 2050.
  • Trosmerni mehanizam sa pravouglim klipovima: 40×10 mm.
  • Previs, na strani gde su šarke, osigurava dodatnu bezbednost kase.
  • Police se prestavljaju po visini na svakih 50 mm.
  • Standardno zaključavanje: 1 mehanička ključna brava, stepen A po EN 1300.


DIMENZIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL

* Spoljne dimenzije (mm)

Unutrašnje dimenzije (mm)

Težina

Volumen

Najveći
kapacitet
registratora

Visina

Širina

Dubina

Visina

Širina

Dubina

ca (kg) 

ca (L) 

BETA SM

 

 

 

 

 

 

 

 

1240/N-SM

1120

665

495

1044

605

375

260

237

24

                             * Radi izbora različitih brava spoljna dubina može da se poveća do 60 mm.