PROIZVODNI PROGRAM

STARPRIM N
Serija 25-SB-0

 

Evropski standard CEN-EN 1143-1, srpski standard SRPS EN 1143-1
Protivprovalni stepen N


  • Trosmerni mehanizam sa pravouglim klipovima: 40×10 mm.
  • Previs, na strani gde su šarke, osigurava dodatnu bezbednost kase.
  • Prostor između vrata i kućišta opremljen  je izolacijskom trakom za zaštitu od požara, dima, plina i prašine.
  • Priprema za ankerisanje je serijski izvedena, tako da omogućava postavljanje senzora protiv trganja.
  • Šarke omogućavaju otvaranje vrata do 205°.
  • Police se prestavljaju po visini na svakih 50 mm.
  • Standardni registrator DIN 821-D1-80 (b1=75 mm) omogućava dobro i pregledno punjenje kase.
  • Zaključavanje: 1 ključna brava sa 2 ključa ili 1 elektronska brava SWINGBOLT.
  • Boja: RAL 7035 - svetlo siva.

DIMENZIJE

MODEL

*Spoljne dimenzije (mm)

Unutrašnje dimenzije (mm)

Težina

Volumen

Najveći
kapacitet
registratora

Visina

Širina

Dubina

Visina

Širina

Dubina

ca (kg)

ca (L)

25-SB-015

 395

 325

300

 334

 275

180

 69

 17

 -

25-SB-025

 395

 405

345

 334

 355

225

 88

 27

 -

25-SB-035

 395

 405

425

 334

 355

305

 102

 36

 4

25-SB-055

 570

 405

425

 509

 355

305

 132

55

 4

25-SB-085

 570

 505

495

 509

 455

375

 168

87

 6

25-SB-095

755

 505

425

 694

 455

305

 189

96

12

                              *   Radi izbora različitih brava spoljna dubina može da se poveća do 45 mm.

 

 

Protivprovalna otpornost 30/30 RU*
*RU = otpornostni stupan za delimični/potpun ulom

Ključna brava
Dugme mehaničke kombinacijske brave
Dugme mehaničke kombinacijske brave – sa skrivenim otčitavanjem
Elektronska kombinacijska brava - osnovne funkcije (vodeći kod i jedan kod za korisnika, vremensko zakašnenje odključavanja...)
Elektronska kombinacijska brava - osnovne funkcije i mehanički redundantni sistem

Zatvaranje i okov

Trosmerni mehanizam zatvaranja
Okov

 

Dodatna oprema
 

 

     Serijsko

     Na zahtev (uz doplatu)

 

Otvor u dnu za ankerisanje

 

Predpriprema za ankerisanje u zid

1

Izolaciona traka u zazoru vrata

 

Polica

 

Leva izvedba

 

Posebna nijansa boje

 

Unutrašnje osvetlenje

 

   1    U slučaju, kada kase nije moguće ankerisati u pod

 

Ankerisanje u pod
Predpriprema za ankerisanje u steno
Izolaciona traka u zazoru vrata
Podesiva polica
Unutrašnje osvetlenje
Unutrašnje osvetlenje