PROIZVODNI PROGRAM

DNEVNA – REŠETKASTA VRATA

Upotreba
Zaštita od neovlašćenog dnevnog ulaza,  
kada su otvorena glavna trezorska vrata.  

Opis
Dnevna - rešetkasta vrata su laserski izrezana od jedne ploće čeličnog lima sa dodatno ojačanim profilima.
Dizajn rešetkastih vrata možemo prilagoditi željama naručioca. Moguć je širok spektar uzoraka od standardnih geometriskih oblika do apstraktnih oblika.
Zbog bezbednosti korisnika,neophodno je da se izbegne upotreba sa malim uzorcima i isečci sa oštrim ivicama.


Zaključavanje
Standardno zaključavanje je cilindrična brava sa kukom na obe strane vrata.
Rešetkasta vrata se mogu opremiti i sa  drugim tipovima ručka  kao  npr. dugme ili  kuka na jednoj  strani sa otvorom za ključ sa  druge strane.
Prema želji je moguća i  opcija elektronskog oslobađanja reze.

Boja
Standardna boja  RAL 7035

Instalacija
Na okvir trezorskih vrata su privarene tri tačke za pričvrščivanje/montažu, na koje se nameste Dnevno - rešetkasta vrata. Dve tačke su namenjene za pričvrščivanje šarki  Dnevno - rešetkastih vrata, jedna tačka  je namenjena rezi vrata.   

Dimenzije i težina:

Visina: 1895 mm
Širina:    890 mm
Težina:    ca. 60 kg

Mogučnosti
Različiti dizajni izreza, mogučnost izrade loga prema želji naručioca.
Mogučnost boje prema  RAL lestvici.  
Dimenzije vrata prema želji naručioca.  
Različite mogućnosti zaključavanja.

Uzorak plošće vrata