PROIZVODNI PROGRAM

Pametna kasa za automatsko deponovanje novca

Pametna kasa Primat

Pametna kasa omogućava brzo deponiranje novčanica i sigurno čuvanje novca u kasi. Svaki dan broj gotovinskih transakcija raste i pametne kase su odlično rešenje za sigurno i efikasno upravljanje gotovinom.

Takvo rešenje automatizovanog deponiranja novčanica je sasvim samostalni  sistemi, kojeg je moguće vrlo jednostavno uključiti u svakodnevno poslovanje.Osnovne tehničke karakteristike:

    •    Sistemi pametnih kasa su na raspolaganju non stop 24 / 7
    •    Ovlašteni radnik izvodi sve operacije uvjek sa prednje strane pametne kase
    •    Deponiranje novčanica: pojedino ili u buntima
    •    Vrlo brzo deponiranje
    •    Mogućnost povezivanja sa bankom
    •    Za funkcioniranje potrebno je priključenje na električnu energiju 220V, 50 HZ i internet  priključak
    •    Sistem omogućava nadzor nad večim brojem pametnih kasa  preko interneta
    •    Sigurnost je deklarirana po evropskom standardu EN 1143-1.
          Kasa je certificirana u renomiranom europskom institutu VdS Köln.


Kako radi pametna kasa:

    •    Preko ekrana osetljivog na dodir se unese PIN kod i pametna kasa je pripremljena na rad
    •    U otvor za unos novčanica stave se novčanice, pojedino ili u buntu i čitač ih automatski unese u kasu
    •    Pametna kasa ima senzor za otkrivanje falsifikata i o tome odmah upozori radnika i izbaci takvu novčanicu
    •    Posle zaključenog deponiranja novčanica, ispiše se potvrda sa tačnim popisom deponiranog novca
    •    Kasa nudi mogućnost povezivanja sa bankom-svaki deponiran iznos odmah je registriran na računu korisnika
          u banci, time otpadaju česti prevozi novca u banku, koji se organiziraju tek kada je kasa puna
    •    Preko internet linije omogućen je nadzor sistema za sve kase istog korisnika.

Modeli pametnih kasa

Deponiranje pojedinih novčanica


    •    Brzina deponiranja: 1,7 sekunde po novčanici.
    •    Kapacitete čitača 1200 ili 2200 novčanica.
    •    Mogučnost dva čitača na jednoj kasi.
    •    Printer za ispis potvrde.
    •    PC sa ekranom na dodir za upravljanje kase.
    •    Zaklljučavanje sa elektronskom bravom i PIN-om.

MODEL

Sigurnosna stopa po standardu
EN 1143-1 odnosno SIST 1143-1

Vanjske dimenzije
(V x Š x D) mm

Težina
(kg)

MULTI PB 1200

EN 1

610 x 549 x 660

210

MULTI PB 2200

EN 1

610 x 549 x 660

210

 

 

Pametna kasa MULTI SB 1200, čitač novčanica za pojedin unos kapacitete 1200 komada, ispod kasa za kovani novac.

Deponiranje novčanica u buntima

    •    Bunt = 30 - 50 novčanica.
    •    Brzina deponiranja 1 do 2 novčanice u sekundi.
    •    Printer za ispis potvrde.
    •    PC sa ekranom za upravljanje kase.
    •    Zaključavanje sa elektronskom bravom in PIN-om.

MODEL

Sigurnosna stopa po standardu
EN 1143-1 odnosno SIST 1143-1

Vanjske dimenzije
(V x Š x D) mm

Težina
(kg)

MULTI SB 2000

EN 1

610 x 549 x 650

210

MULTI SB 4000

EN 1

610 x 549 x 650

210

 

 

Pametna kasa PRIMAT SB 4000, dva čitača za deponiranje novčanica u buntima, svak kapacitete 2000 novčanica. Na sliki sa opcijom brojanja kovanog novca u donjem delu.

Pametna kasa sa opcijom deponiranja velike količine novčanica

    •    Bunt = do 350 novčanica.
    •    Brzina deponiranja 10 novčanica u sekundi, 600 u minuti.
    •    Kapacitet pametne kase 8000 novčanica pa i više, pohranjene u vreči.
    •    Printer za ispis potvrde.
    •    PC sa ekranom na dodir za upravljanje kase.
    •    Zaključavanje sa elektronskom bravom i PIN.

MODEL

Sigurnosna stopa po standardu
EN 1143-1 odnosno SIST 1143-1

Vanjske dimenzije
(V x Š x D) mm

Težina
(kg)

SB 8000

EN 1

1000 x 450 x 480

265

 

 

Pametna kasa Primat SB 8000 za prijem velike količine novčanica. Na sliki opcija sa rojačem kovanica (desno).

DODATNA OPREMA-BROJANJE KOVANICA

Sve pomenute pametne kase takođe vam omogućavaju deponiranje i brojanje kovanog novca,
što omogućava posebni brojač novca Pelicano kapacitetom od 16 kg.
Na taj način ćete moći deponirati kovanice prilikom deponovanja novčanica.

Kovanice se čuvaju u donjem delu kase. Postupak unosa kovanica je jednostavan. Opcija deponiranja kovanice odabere se na ekranu i kovanice mogu se usuti u otvor na kasi.
Kasa automatski preborji novac i na kraju ispiše potvrdu.