PROIZVODNI PROGRAM

STARPRIM 1
ALPHA, BETA, GAMMA

 

Evropski standard CEN-EN 1143-1,srpski standard SRPS EN 1143-1  
Protivprovalni stepen IModeli ALPHA SM, BETA SM i GAMMA:

  • Prostor između vrata i kućišta opremljen je izolacijskom trakom za zaštitu od požara, dima, plina i prašine.

  • Priprema za ankerisanje je serijski izvedena, tako da omogućava postavljanje senzora protiv trganja.

  • Šarke omogućavaju otvaranje vrata do 205°.

  • Standardni registrator DIN 821-D1-80 (b1=75 mm) omogućava dobro i pregledno punjenje kase.

Modeli ALPHA SM in BETA SM:

  • Trosmerni mehanizam sa pravouglim klipovima: 40×10 mm.

  • Previs, na strani gde su šarke, osigurava dodatnu bezbednost kase.

  • Police se prestavljaju po visini na svakih 50 mm.

Modeli GAMMA:

  • Četvorosmerni mehanizam zatvaranja sa masivnim okruglim klipovima prečnika 40 mm.

  • Police su podesive na svakih 50 mm.

 

 

DIMENZIJE

MODEL

* Spoljne
dimenzije (mm)

Unutrašnje dimenzije (mm)

Težina

Volumen

Najveći
kapacitet
registratora

Visina

Širina

Dubina

Visina

Širina

Dubina

ca (kg) 

ca (L) 

ALPHA SM

1015/N-SM

410

335

300

334

275

180

55

17

-

1025/N-SM

410

415

345

334

355

225

75

27

-

1035/N-SM

410

415

425

334

355

305

85

36

4

1055/N-SM

585

415

425

509

355

305

105

55

4

1085/N-SM

585

515

495

509

455

375

130

87

6

BETA SM

1095/N-SM

770

515

425

694

455

305

155

96

12

1120/N-SM

940

515

425

864

455

305

180

120

12

1180/N-SM

1120

515

495

1044

455

375

225

178

18

1240/N-SM

1120

665

495

1044

605

375

260

237

24

1410/N-SM

1475

765

535

1399

705

415

375

409

36

GAMMA

1535

1850

840

580

1720

730

415

495

521

45

**1780

1850

1190

580

1720

1080

415

665

771

70

                              *   Radi izbora različitih brava spoljna dubina može da se poveća do 45 mm.
                              ** Izvedba sa dvokrilnim vratima.

 

 

 

 


Protivprovalna otpornost 30/50 RU
* RU = otpornostni stupan za delimični / potpun ulom

 


Izbor brava – po EN 1300 stepen A.


     Serijski

     Na zahtev (uz doplatu)

 

Ključna brava

 

Podesiva ključna brava  

1

Mehanička kombinacijska brava

 

Elektronska kombinacijska brava 

 

   1     Ne važi za modele STARPRIM od 1015/N do 1035/N

 

 

Ključna brava
Dugme mehaničke kombinacijske brave
Dugme mehaničke kombinacijske brave - sa skrivenim otćitavanjem
Elektronska kombinacijska brava - osnovne funkcije (vodeći kod i jedan kod za korisnika, vremensko zakašnenje odključavanja...)
Elektronska kombinacijska brava - različite funkcije (više koristnika, saključarstvo, tihi alarm, evidencija događaja...)
Elektronska kombinacijska brava - osnovne funkcije u mehanički redundantni sistem

 

 

Zatvaranje i okov

Trosmerni mehanizam zatvaranja
Četvorosmerni mehanizam zatvaranja - model Gamma
Okov za STARPRIM 1/N ALPHA SM
Okov za Starprim 1/N BETA SM IN GAMMA

 

Dodatna oprema
 

 

     Serijsko

     Na zahtev (uz doplata)

 

Otvor u dnu za ankerisanje

 

Predpriprema za ankesiranje u zid

2

Predpriprema za protivprovalni dojavni alarmni sistem

3

Izolaciona traka u zazoru vrata

 

Polica

 

Unutrašnji trezor visine 180 mm

4

Unutrašnji trezor visine 360 mm

5

Leva izvedba

 

Posebna nijansa boje

 

Unutrašnje osvetlenje

 

   2    U slučaju, kada kase nije moguće ankerisati u pod

   3    Ne važi za modele STARPRIM 1/N ALPHA (osim za  model 1085/N-SM)

   4    Ne važi za modele STARPRIM 1035/N in manje

   5    Ne važi za modele STARPRIM manje od 1085/N-SM in modela GAMMA

 

Ankesiranje u pod
Predpriprema za ankesiranje u steno
Predpriprema za protivprovalni dojavni sistem
Izolaciona traka u zazoru vrata
Podesiva polica
Unutrašnji trezor
Unutrašnje osvetlenje
Unutrašnje osvetlenje

PRIMER br. 1:Namensko izrađena unutrašnja oprema – 5 ugradnih trezora za
STARPRIM 1095/N-SM
STARPRIM 2095/N-SM
STARPRIM 3095/N-SM
STARPRIM 4095/N-SM

Četiri manja i jedan veći trezor.
Dimenzije svetlih otvora:
4 x gornje jedinice : 130 x 167 mm (V x Š)
1 x donja jenidnica: 350 x 377 mm (V x Š)
Korisna dubina: 225 mm

Svi trezori mogu biti označeni sa brojem.

Vrata trezora opremljena su sa digitalnom kombinacijskom bravom sa mehaničko redundanco.
Moguća sta dva načina rada brave; promena načina rada je jednostavna:   
      a) Zaseban način – za trajno upotrebu jedinice – za pojedinačnog korisnika
      b) Javan način – za jednokratno upotrebu jedinice – konstantna promena  koda
                                     V javnom načinu rada se kod brave podesi za jednokratno upotrebo.
                                     Korisnik podesi nov kod, kada zatvori vrata i zaključa bravo.
                                     Ovaj  kod je upotrebljiv samo za jedno otključavanje brave.
                                     Za sledeće otvaranje jedinice se mora podesiti nov kod.
                                     Nakon upotrebe ostane brava u otključanom stanju i je spremna za novog
                                     korisnika.

Otključavanje brave sa kodom
Otključavanje brave sa mehaničko redudanco

PRIMER br. 2:

Namensko izrađena unutrašnja oprema – 16 ugradnih trezora za
STARPRIM 1095/N-SM
STARPRIM 2095/N-SM
STARPRIM 3095/N-SM
STARPRIM 4095/N-SM
Petnaest manjih in jedan veči ugradni trezor.
Dimenzije svetlih otvora:
15 x gornja jedinica:   100 x 100 mm (V x Š)
1 x donja jedinica:   100 x 380 mm (V x Š)
Korisna dubina:  245 mm

Vrata trezora su opremljena sa cilindar bravama sa dva ključa.
Kot otvaranja vrata je veči od 90°.
Svi  trezori mogu biti označeni sa brojem.