PROIZVODNI PROGRAM

Protivprovalni dojavni uređaji

PROTIVPROVALNI DOJAVNI UREĐAJI u sigurnosnim kasama
[sigurnosni ormani, kase, bankomatne kase]

UVOD

Skoro sva evropska sigurnosna udruženja preporučuju, da sigurnosne kase moraju biti visokog sigurnosnog kvaliteta i da moraju biti certifikovane. Pored toga moraju biti ormani i kase lakše od 1000 kg i sve bankomatne kase ankerisane u pod ili zid. 

U slučaju provalnog napada korisnik mora dokazati, da su vrata kase bila zatvorena, zabravljena i zaključana. 

Ove zahteve može korisnik zadovoljiti sa mehaničkim i organizacijskim merama.
Sa razvojem električkih, posebno elektronskih uređaja, pokazale su se dodatne mogućnosti za osiguranje dragocenosti u kasi. 

Usporedno sa razvojem su osiguravajoča društva formirala preporuke za ugradnju protivprovalnih dojavnih uređaja. Kod mehaničkih kasa zahtevaju njihovu certifikaciju, što znači, da mora biti svaka komponenta u tom uređaju kao celina ispitana i proizvedena pod nadzorom. 

Protivprovalni dojavni uređaji sami po sebi ne poboljšavaju mehaničke protivprovalne otpornosti ormana ili kase. Ti uređaji imaju nalog prepoznati poteze, koji bi mogli dovesti do protivpravnog otvatranja kase i otuđivanja njene sadržine. Ti uređaji imaju dodatni nalog, da prepoznaju pokušaj u njegovoj početnoj fazi i tako aktiviraju alarm. Intervencija sigurnosnih službi i policije je tada brža i učinkovitija. 

Standardan protivprovalni dojavni uređaj u sigurnosnim ormanima i kasama mora osim alarmne centrale, koja je locirana na drugom mestu, zadovoljiti i sledeće zahteve: 

  • Prepoznati nasilne provalne pokušaje sa tim, da mora prepoznati delovanje provalnih alata na kućištu i vratima ormana, kase ili trezorskoga prostora i provalne pokušaje trganja kase od sidrnog vika.
  • Prepoznati mora provalne pokušaje sa manipulacijom; pri tome mora prepoznati normalno stanje kada su vrata kase zatvorena, kada su klipovi u prijemu i kada je brava zaključana, i svaku promenu u vezi sa tim.
  • Prepoznati mora provalne pokušaje sa kojima bi provalnik onesposobio mehanizam zatvaranja. Isto važi i za prepoznavanje nedozvoljenih radnji u električnom razvodniku protivprovalnog dojavnog uređaja.

     
  • Kod sigurnosnih ormana i kasa te bankomatnih kasa, kod kojih su vrata ili cele kase locirane u nenadzorovanom i uopšte pristupnom prostoru, zahteva se prisilno rukovanje barem jedne brave. Ove brave za vreme kada je uključen dojavni uređaj nije moguče odključati iako to želi izvršiti autorizovana osoba. 

    Navedenim opštim sigurnosnim zahtevama odgovaraju konkretna tehnička rešenja. 

 

PREDSTAVLJAMO KOMPONENTE PROTIVPROVALNOG DOJAVNOG UREĐAJA u sigurnosnim kasama
(sigurnosni ormani, kase, bankomatne kase)

 


1. Akustički (šumni) senzor
Akustički senzor prepoznaje različite šumove provalnih alata kao npr. ručnih i električnih čekića, bušilica, abrazivnih i termičnih reznih ploča, diamantnih alata uključujući i one sa krunskim svrdlom, trganje sa hidrauličkim uređajima, eksplozivom itd. 

U slučaju provalnog pokušaja na vrata ili/i kućišta sigurnosne kase, akustički (šumni) senzor prepozna karakteristički šum i aktivira alarm. 

Akustički senzor izrađen je tako, da prepozna uobičajene uticaje okoline na kasu, te da na njih ne reaguje. Takođe je moguće podešavanje njegove osetljivosti i postavljanje vremenskog zakašnjenja. 

Jedan akustički (šumni) senzor lako nadzire do 50 m2 površine, pod uslovom da je ta površina u jednom delu. Kod ormana i kasa potreban je po jedan akustički senzor za vrata i za kućište 

 

 

 


2. Trgalni senzor
Trgalni senzor namenjen je ranijem otkrivanju provalnih pokušaja trganja pritvrđenih sigurnosnih ormana, kasa i bankomatnih kasa. 

Kod tog pokušaja ide se na to, da provalnici pokušavaju iztrgnuti kasu iz njezine pritvrde te ju odneti na drugo mesto, tako da bi mogli u miru otuđiti njezin sadržaj. 

Trgalni senzor postavljen je pod glavu matice jednoga od sidarnih vika. Kod pokušaja trganja kase od podloge javljač se prelama i aktivira alarm.

Kod prelamanja senzora siderni vik i dalje uredno sprečava odnošenje kase.  

 


3. Magnetni prekidač vrata
Magnetni prekidač vrata namenjen je nadzoru položaja vrata sigurnosnih ormana, kasa, bankomatnih kasa i trezorskih prostora. Prepoznaje dva položaja »otvoreno« i »zatvoreno«.

Magnetni prekidač sastoji se iz prekidača na kućištu kase i permanentnog magneta, koji je obično postavljen na vrata kase. 

U položaju vrata »zatvoreno« permanentni magnet aktivira sklopljen tokokrug u javljalnoj instalaciji. Ako se u času uklopljene protivprovalne centrale za javljanje vrata pomeri u položaj »otvoreno«, kružni točak se prekida i aktivira se alarm. 

Kod bankomatnih kasa se uobičajeno ugrađuju dva prekidača, a u drugim primerima jedan. Drugi prekidač nije vezan na centralu za javljanje, nego registruje otvaranje vrata, kad je centrala isključena.

 


4. Prekidač zamajca brave
Prekidač zamajca brave namenjen je nadzoru položaja ključnog zamajca, sa kojim se posredno preko mehanizma zatvaranja zaključava sigurnosna kasa.

Prekidač poznaje dva položaja mehanizma zatvaranja: »zaključano« i »otključano«. 

Prekidač deluje tako, da stvori kod položaja zamajca »zaključano« u instalaciji javljanja sklopljen kružni tok. 

Ako se sa otključavanjem brave, kada je uključen protivprovalni dojavni uređaj, pomeri njezin zamajac u položaj »otključano«, kružni tok se prekine i aktivira se alarm. 

 

 

5. Prekidač poklopca/vrata prostora mehanizma zatvaranja
U prostoru mehanizma zatvaranja vrata sigurnosne kase postavljeni su svi vitalni sigurnosni delovi mehanizma zatvaranja: mehanizam zatvaranja, brave, aktivni i pasivni zaskočnici, senzori i prekidači. 

Namjena prekidača poklopca/vrata prostora mehanizma zatvaranja je prepoznati neautorizovano otvaranje poklopca ili vrata tog prostora. 

Prekidač deluje tako, da se kod zatvorenog i/ili privitog poklopca prostora mehanizma zatvaranja sklopi tokokrug. U primeru otvaranja poklopca/vrat kružni tok se prekida a javljalna centrala aktivira alarm.

 


6. Razvodnik sa prekidačem poklopca
Osnovna zadača električnog razvodnika je povezati različite dojavne komponente između sebe i dojavne centrale. 

Sigurnosna zadača nadzora razvodnika je, da se prepoznaje neautorizovano otvaranje poklopca razvodnika. 
Prekidač poklopca razvodnika deluje tako, da je kod zatvorenog i privitog poklopca razvodnika uspostavljen kružni tok u dojavnoj inštalaciji.
Kad se poklopac razvodnika odvije i ukloni, dojavna centrala to registruje i/ili aktivira alarm. 

Kod sigurnosnih ormana, kasa i bankomatnih kasa su ugrađena dva razvodnika, jedan u vratima drugi u kućištu. 

 


7. Element zatvaranja
Element zatvaranja za prisilno upravljanje brave namenjen je dodatnom mehaničkom osiguranju vrata sigurnosne kase. 
Element zatvaranja deluje tako, da uspostavi vezu između elemenata i zamajca brave, kad je ta u položaju »zaključano«.

Kod uklopljene dojavne centrale se element zatvaranja aktivira i preko izvoda blokira pomicanje ključnog zapaha.

Kad je element zatvaranja uključen ni korisnik kode otključavanja (ključa) ne može otvoriti brave.
 

 

 


8. Alarmna centrala
Alarmna centrala je uređaj za prijem, prikaz i prosleđivanje izveštaja i informacija o pokušaju provale, sabotaže i smetnjama na sigurnosnoj kasi 

Izveštaji i informacije izlaze iz saznavanja senzora i prekidača, koji su ugrađeni u sigurnosnu kasu. 

Alarmna centrala je uvijek locirana na drugom mestu, nikada u samoj sigurnosnoj kasi. 

 

IZJAVA
 
PRIMAT d.d. Maribor je jedan od poznatih evropskih proizvođača sigurnosnih ormana, kasa, oklopnih i bankomatnih kasa, trezorskih vrata i trezorskih prostorija.
 
Svi mehanički sigurnosni uređaji, koje proizvodi, su ispitani i certifikovani. Primatov matični ispitivač i certifikacijski organ je VdS Schadenverhuetung, Koeln, Nemačka.
 
Protivprovalne dojavne instalacije [šumni i trgalni senzori, nadzor otvaranja vrata kase i vrata prostora mehanizma zatvaranja, nadzor zamajca brave i element mehanizma zatvaranja], koje PRIMAT d.d. ugrađuje u svoje kase, su upravo tako ispitane i certifikovane kod istog organa i to svaka komponenta posebno te instalacija kao celina.