PROIZVODNI PROGRAM

Dnevno-noćni trezori

 

Dnevno-noćni trezor je namenjen ovlašćenim  strankama za 24-satno čuvanje zaštitnih kesa (Safebags).

Dimenzije zaštitnih kesa: 240 × 180 × 40 mm (D × Š × V)

Konstrukcija: prednja strana iz nerđajućeg lima - natpis DNEVNO-NOĆNI TREZOR
ostali elemenati iz lima, farbano po  RAL 7035.

U osnovi delimo  Dnevno-noćne trezore na elektronsku izradu i mehaničku izradu.

1. Elektronska izrada:  se isporučuje u  2 varijante poslovanja:
    a)  izrada  dostupa sa  magnetnom kartom         
    b)  izrada dostupa sa bar-kodom  
  
a)  Izrada dostupa sa magnetnom kartom 
Dimenzija dnevno-noćnog trezora:      490 × 390 × 420 mm   (V׊×D)

Stranke imaju dostup sa  magnetnom kartom, sa kojom otvorimo  vrata dnevno-noćnog trezora.  Nakon izvršenog unosa zaštitne kese, koja služi samo za papirni novac, štampa se odgovarajuća potvrda. Svi podaci se memorišu i mogu se štampati za potrebe bankarskog poslovanja.

b)  Izrada dostupa sa bar-kodom
Dimenzija dnevno-noćnog trezora:    490 × 569 × 547 mm   (V׊×D)

Stranke imaju dostup sa bar-kodom na zaštitnoj kesi, sa kojom otvaraju dnevno-noćni trezor.
Nakon izvršenog unosa zaštitne kese, koja služi samo za papirni novac,  štampa se odgovarajuća potvrda. Svi podaci se memorišu i mogu se štampati za potrebe bankarskog poslovanja. 

Prednosti poslovanja sa napravom koja deluje sa bar-kodom:

  • Banke strankama ne izdaju kartice ili ključeve za rukovanje i tako izbegavamo mogućnost event. poteškoća u slučaju gubljenja ključeva ili kartica ili problema koji nastupaju u slučaju da kartica ne radi.
  • Banke strankama izdaju zaštitne kese i kod predaje zaštitnih kesa izvrše zapis tekućih brojeva za tačno odredjenu stranku. Takva evidencija i bar-koda onemogućava mogućnost zamene zaštitnih kesa; istovremeno odpada svako dodatno označavanje.
  • Trajanje posluživanja – unos je veoma kratak: 7-10 sekundi.
  • Jedno posluživanje znači mogućnost unosa samo 1 zaštitne kese – sledi štampanje odgovarajuće potvrde o unosu.
  • Po želji može stranka utipkati i iznos novca, koji se nalazi u zaštitnoj kesi i vrednost se štampa na potvrdi.
  • Moguće je upravljanje dnevno-noćnog trezora preko PC računara. Omogućeno je umrežavanje dnevno-noćnih trezora.
  • Moguća je ugradnja  2. skenera, što sigurnost još povećava – postignemo sigurnost, da se zaštitna kesa zaista nalazi u depozitnoj kasi dnevno-noćnog trezora. 

2. Mehanička izrada: stranke imaju dostup s cilindričnim ključem, sa kojim otvaraju vrata dnevno-noćnog trezora. Iz sigurnostnih razloga nadzor otvora za unos kontroliše elektronski elemenat, koji u slučaju, da se zaštitna kesa zakači u otvoru,  onemogući dalje otvaranje vrata.

Dimenzija dnevno-noćnog trezora:   490 × 439 × 420 mm  (V × Š × D)

 

Dnevno-noćni trezor se obično povezuje sa kasom kao depozitno jedinico. 
Depozitna jedinica može biti u konstrukciji različitih protivprovalnih stepena po evropskom standardu EN 1143-1 odnosnu SRPS EN 1143-1: protivprovalni stepen  I, protivprovalni stepen II, protivprovalni stepen III, protivprovalni stepen IV ili protivprovalni
stepen V.